یک روزنامه کویتی مدعی شد سه سال پیش آمریکا مانع از ترور سردار سلیمانی توسط اسرائیل شده است.

سردار سلیمانی 

به گزارش خبرنگار استاد ایرانی، روزنامه الجریده که گزارش های ویژه در
مورد اسرائیل منتشر می کند مدعی شده است که اسرائیل «در آستانه» ترور سردار قاسم
سلیمانی قرار داشت، اما با هشدار آمریکایی ها به ایران، این عملیات عقیم ماند.

این روزنامه در عین حال به نقل از یک منبع در اورشلیم اضافه می کند یک
توافق آمریکایی- اسرائیلی وجود دارد که سلیمانی تهدیدی برای منافع دو طرف در منطقه
است.

به گفته الجریده، توافق اسرائیل و آمریکا در حالی به دست آمده است که
سه سال پیش واشنگتن تلاش اسرائیل برای ترور سردار سلیمانی را ناکام گذاشته بود.

این روزنامه کویتی مدعی شده است سه سال پیش اسرائیل در آستانه ترور
قاسم سلیمانی در نزدیکی دمشق قرار داشت، اما آمریکایی ها رهبران ایران را از این
نقشه آگاه کرده و فاش کردند که اسرائیل از نزدیک این ژنرال ایرانی را دنبال می
کند.

بر اساس گزارش مذکور، این حادثه موجب بروز اختلاف شدید میان دستگاه
های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل و آمریکا شد.

این روزنامه کویتی از محمدرضا فلاح زاده که با نام «ابوباقر» شناخته
می شود، به عنوان دومین فرمانده ایرانی در سوریه نام برده و می گوید او هم می
تواند هدفی برای اسرائیل باشد.