ابراز همدردی با جانباختگان کشتی نفتکش

 حضور شماری از بوشهری ها در محل مجتمع اداری مسکونی ملی نفتکش و اهدا دسته گل و روشن کردن شمع به یاد کارکنان کشتی نفتکش سانچی

 

 

ابراز همدردی با جانباختگان کشتی نفتکش 

ابراز همدردی با جانباختگان کشتی نفتکش سانچی در بوشهر