اتفاق بسیار جالب برای این خانوم بیمار (تصــویر)

 

خواندن این مطلب مو به تن آدم سیخ میکند در ســال ۲۰۰۸ میلادی یک عمل لاپاراسکوپی در بیمارستانی در مانیتوبا کانادا انجام دادم. آن موقع ۴۴ ســال سن داشتم و از خونریزی شدید ماهانه رنج می بردم. تجربه اســتفاده از بیهوش کننده های عمومی را داشتم و می دانستم که در این جراحی نیز یکی از آن ها را تجربه خواهم کرد. تقریبا هیچ وقت دردسری نداشتم اما پیش از عمل کمی اضطراب داشتم.

 

در لاپاراسکوپی به جای یک برش بزرگ، چند برش کوچک بر روی شکم انجام خواهد شد.به نقل توما  مرا وارد اتاق عمل کردند و همه چیز به شکل طبیعی خود مانند همیشه آغاز شد.متخصص بیهوشی پس از تزریق داروی بیهوشی، ماسک را روی صورتم گذاشت و گفت: نفس عمیق بکش. من هم همان کار را کردم و از هوش رفـــــتم.

 

1264320928 irannaz com اتفاق بسیار جالب برای این خانوم بیمار (تصــویر)

 

وقتی بیدار شدم هنوز صدای دستگاه های اتاق عمل را می شنیدم. صدای کارکنان اتاق عمل و بوق های مانیتورها را هم می شنیدم. فکر می کردم که عمل به خوبی تمام شده اســت.اما چند ثانیه بعد متوجه اشتباهم شدم.آن ها حرکت می کردند و داشتند بر روی عمل تمرکز می کردند. ناگهان جراح گفت: تیغ جراحی لطفا. کاملا خشکم زده بود.

 

319371957 irannaz com اتفاق بسیار جالب برای این خانوم بیمار (تصــویر)

 

به خودم گفتم: چی شد؟ چه چیزی شنیدم؟ هیچ کاری از دستم برنمی آمد. به من داروی پارالیتیک داده شده بود تا ماهیچه های شکمم حین عمل مقاومت نکنند. متاسفانه داروی بیهوشی کارگر نیفتاده بود اما داروی پارالیتیک (فلج) به خوبی عمل کرده بود! وحشت کرده بودم، نمی دانستم که چنین چیزی می تواند رخ دهد. به همین خاطر چند ثانیه صبر کردم. اما قشنگ متوجه شدم که جراح دارد برش اول را روی شکمم می زند. واقعا نمی دانم برای توصیف دردش از چه واژه ای اســتفاده کنم اما می توانم بگویم که وحشتناک بود.

 

می خواســتم چیزی بگویم و تکان بخورم اما نمی توانستم. آنقدر فلج شده بودم که حتی نمی توانستم گریه کنم. همین لحظه بود که صدای تپش قلبم را از روی مانیتور می شنیدم: مرتب بالا و بالاتر می رفـــــت. صدای مکالماتشان را می شنیدم. صدای برش دادن شکمم را هم می شنیدم. حتی متوجه می شدم که دارند ابزارشان را وارد شکمم می کنند.

 

متوجه شدم که جراح دستش را وارد شکمم کرد. او سپس گفت: آپاندیسش را نگاه کن، واقعا خوشگل و صورتی اســت. روده هایش هم که خوب اســت. تخمدانش هم دردسری ندارد.با زحمت فراوان توانستم سه مرتبه انگشتان پایم را تکان دهم که نشان بدهم بیدارم. اما هر بار آن ها پایم را می گرفـــــتند تا ثابت بماند. عمل جراحی بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم ادامه داشت.

 

در طول عمل با دستگاه تنفس مصنوعی نفس می کشیدم؛ آن هم هفت بار در هر دقیقه. ضربان قلبم به ۱۴۸ مرتبه در دقیقه رسیده بود ولی باز هم همان ۷ مرتبه تنفس مصنوعی را به من می دادند. داشتم خفه می شدم. انگار شش هایم داشت آتش می گرفـــــت.تقریبا آخرهای عمل بود که متوجه شدم می توانم زبانم را تکان دهم.

 

انگار عمر داروی فلج کننده داشت از بین می رفـــــت. به نظرم رسید که با لوله تنفسی داخل دهانم بازی کنم تا توجهشان را به خودم جلب کنم. اتفاقا جواب هم داد؛ توانستم توجه متخصص بیهوشی را به خودم جلب کنم. اما او احتمالا با خودش فکر کرده بود که داروی پارالیتیک دارد تاثیرش را از دست می دهد و به همین خاطر فقط لوله تنفسی را از داخل دهانم بیرون کشید.

 

دردسر دو برابر شد. البته حین عمل در ذهن خودم با خانواده ام خداحافظی کرده بودم زیرا اصلا فکرش را هم نمی کردم که بتوانم جان ســالم از این وضعیت بغرنج بدر ببرم. حالا که دستگاه تنفسی جدا شده بود و عملا نمی توانستم نفس بکشم، دیگر شک نداشتم.صدای پرستار را می شنیدم که مدام به من می گفت:
نفس بکش دونا، نفس بکش. اما واقعا کاری از دستم برنمی آمد.

 

در همین حین بود که اتفاق عجیبی رخ داد. تجربه خروج از بدن برایم رخ داد و روحم از بدنم جدا شد. من مسیحی ام و نمی گویم که به بهشت رفـــــتم. اما می دانستم که روی زمین هم نیستم. جای دیگری بودم. جای آرامی بود. صدای دستگاه های اتاق عمل را در زمینه احساس می کردم. اما می دانستم که خیلی خیلی با من فاصله دارند.

 

ترسی دیگر در کار نبود. دردی هم در کار نبود. احساس گرما و راحتی و امنیت کامل داشتم. حسی به من می گفت که تنها نیستم. کسی کنارم حضور داشت. همیشه به خودم گفته ام که آنجا خدا کنارم حضور داشت زیرا شکی ندارم که آن لحظه کنارم ایستاده بود. صدایی را شنیدم که می گفت: حیاتی نیست. هر اتفاقی رخ دهد، خطری تو را تهدید نخواهد کرد.

 

2028294748 irannaz com اتفاق بسیار جالب برای این خانوم بیمار (تصــویر)

 

آن لحظه می دانستم که اگر زنده ام یا مرده، اتفاق بدی رخ نخواهد داد. مدام داشتم دعا می خواندم، شعر می خواندم و به شوهر و فرزندانم فکر می کردم تا از این طریق ذهنم را درگیر کنم. اما وقتی آن شخص را کنارم حس می کردم، به خودم می گفتم: لطفا اجازه بده بمیرم؛ دیگر نمی توانم تحمل کنم.خیلی طول نکشید که آنجا بودم. به سرعت به اتاق عمل برگشتم. در فاصله ای که طول کشید پرستار انگشتان دستم را گرفـــــت. به آنجا برگشته بودم، پرستار می گفت: نفس بکش دونا.

 

68502451 irannaz com اتفاق بسیار جالب برای این خانوم بیمار (تصــویر)

 

به یکباره متخصص بیهوشی گفت کیسه را روی سرش بکشید. آن ها یک ماسک روی صورتم گذاشتند و به کمک یک بهوش آورنده، هوا را به زور به داخل شش هایم فرستاند.به محض اینکه آن کار را کردند، حس سوزش داخل ریه هایم از بین رفـــــت. حس خیلی خوبی داشتم. دوباره توانستم نفس بکشم. متخصص بیهوشی بلافاصله چیزی به من داد که اثر داروی فلج کننده را از بین ببرد. خیلی سریع توانستم حرف بزنم.مدتی بعد، جراح به اتاقم آمد و گفت: متوجه هستم که دردسراتی را حین عمل تجربه کرده ای. به او جواب دادم:

 

بیدار شده بودم. وقتی داشتی شکمم را می بریدی، حس می کردم.اشک از چشمانش جاری شد و گفت: متاسفم. جملاتی که حین عمل شنیده بودم را به او گفتم؛ حرف هایی که در مورد آپاندیس و اندام های داخلی ام زده بود را هم به او گفتم. او پاسخ داد: بله، درست اســت. آن حرف ها را زدم.الان ۹ ســال از آن ماجرا می گذرد. از بیمارستانی که عمل جراحی ام را در آن انجام دادم، قانونا شکایت کردم. پس از عمل، آسیب روحی شدیدی دیده بودم. نزد یک تراپیست رفـــــتم. اما صحبت کردن در مورد آن بیماری حالم را خیلی بهتر کرده اســت.

 

تحقیقات زیادی در زمینه آگاهی از بیهوشی انجام داده ام و با دپارتمان بیهوشی دانشگاه مانیتوبا نیز جلسه گذاشته ام. داســتانم را برای سرزنش کردن و متهم کردن کسی روایت نکردم. فقط قصد داشتم تا بقیه بدانند که چنین اتفاقاتی می تواند رخ دهد. فقط دوست داشتم در این مورد اطلاع رسانی کنم.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 اتفاق بسیار جالب برای این خانوم بیمار (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت

نوشته اتفاق بسیار جالب برای این خانوم بیمار (تصــویر) اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.