یک مجرم گم شده از یابنده تقاضا میشود او را با کمال احترام و با اسکورت و کلی سلام و صلوات به یکی از هتلهای چند ستاره کشورهای دووووووووست و برادرررررررر راهنمایی کرده و یک چند صد میلیارد دلاری هم به تحویل گیرنده داده و با شعار شتر دیدی ندیدی مراتب را از خاطر ببرند !!!!!!