به گزارش استاد ایرانی از میان ۱۰۰ عکس برگزیده سال رویترز، عکسی از لحظه انتقال یک تکفیری مظنون به همکاری با جنایتکاران داعش، به داخل خودرو حمل دستگیرشدگان توسط نیروهای ویژه ارتش عراقی به چشم می خورد که در نوع خود بسیار تأمل برانگیز است.

Parsine VIA REUTERS