شاید شما هم نگران این موضوع باشید که چطور فرزندتون رو با آلت تناسلی و کشف جنسیتش آشنا کنید اما این یک اتفاق طبیعی که از ۱۸ ماهگی شروع می‌شود، در ۵. ۲ تا ۳ سالگی به اوج خود می‌رسد و در ۶ تا ۷ سالگی تقریبا تمام می‌شود.

گرچه در سنین پایین این اتفاق صرفا از سر بازی و شیطنت می‌افتد و قطعا بچه هیچ نیتی از اینکار ندارد، اما گذر از این مرحله یکم سخته و اگر به خوبی از پس آن برنیاییم ممکن هست صدمات جبران ناپذیری برای آینده بچه داشته باشد.

 

گوینده: سحربنی هاجر

 

تعداد بازدید : ۱۱