آیینی که در آن تمام خانه و وسایل آن در آستانه نوروز، گردگیری، شست و شو و تمیز می‌شوند که البته در کنار این رسم کهن باید به این نکته مهم و ظریف هم دقت کنیم که دل آدمی در آستانه ورود به سال نو نیز بیش از هر چیز دیگری نیاز به خانه تکانی و غبارروبی دارد.

آیینی که در آن تمام خانه و وسایل آن در آستانه نوروز، گردگیری، شست و شو و تمیز می‌شوند که البته در کنار این رسم کهن باید به این نکته مهم و ظریف هم دقت کنیم که دل آدمی در آستانه ورود به سال نو نیز بیش از هر چیز دیگری نیاز به خانه تکانی و غبارروبی دارد، چنانچه از این غبارروبی غفلت کنیم حال خوشی در سال نو نخواهیم داشت. این روز‌ها همه جا حرف از خانه تکانی خرید لباس نو و انجام کار‌های عید و خلاصه به استقبال بهار رفتن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: بهروز خسروی

 

منبع: میزان