قالیشویی سنت زیبای ایرانی‌ها در آستانه سال نو، با فرارسیدن اسفند ماه ایرانیان بنا به رسمی دیرینه و شایسته به خانه تکانی مشغول اند از جمله شستن قالی. بسیاری به یاد دارند که در گذشته‌های نه چندان دور اکثر خانواده‌ها در حیاط منزل و یا در نهایت در پشت بام‌ها و کوچه‌ها اقدام به شستن فرش می‌نمودند.

قالیشویی سنت زیبای ایرانی‌ها در آستانه سال نو، با فرارسیدن اسفند ماه ایرانیان بنا به رسمی دیرینه و شایسته به خانه تکانی مشغول اند از جمله شستن قالی. بسیاری به یاد دارند که در گذشته‌های نه چندان دور اکثر خانواده‌ها در حیاط منزل و یا در نهایت در پشت بام‌ها و کوچه‌ها اقدام به شستن فرش می‌نمودند. امروزه به دلایل مختلف همچون آسان خواهی خانواده، رواج زندگی آپارتمان نشینی و بستر‌های مورد نیاز اکثر خانواده‌ها نه تنها خانه تکانی شب عید را به موسسات نظافتی محول کنند بلکه زحمت شستن فرش هارا نیز به قالی شویی‌ها بسپارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: میزان