تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

 

استاد ایرانی| مجله نشنال جئوگرافی اسامی برندگان مسابقه عکاسی سالانه را اعلام کرد که در شش بخش اکشن، طبیعت، مردم، شهری، نمونه کار‌ها و ویدئو برگزار شده بود. نگاهی به تصاویر برگزیده این مسابقه بیندازیم.

۱ – بخش: طبیعت، پنگوئن پادشاه، گرجستان جنوبی.
عکاس: Renato Granieri

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

۲ – بخش: نمونه کار‌ها، عناصر، آب.
عکاس: Daniel Burton

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

۳ – بخش: نمونه کار، عناصر، آتش.
عکاس: Daniel Burton

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

۴ – بخش: نمونه کار، عناصر، باد.
عکاس: Daniel Burton

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

۵ – بخش: نمونه کار، عناصر، زمین.
عکاس: Daniel Burton

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

۶ – بخش: مردم، شکارچی، مغولستان.
عکاس: Simon Morris

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

۷ – بخش: اکشن، سگ‌های سورتمه، سوالبار.
عکاس: Stuart Dunn

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

۸ – بخش: شهری، سگی در بین پنجره‌های کافه، منهتن، نیویورک.
عکاس: John White

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

۹ – بخش: ویدئو، گمشده‌ای در کوبا.
Timur Tgalav

تصاویر برگزیده مجله نشنئونال جئوگرافی

منبع: msn
ترجمه: وب‌سایت استاد ایرانی