در این مجموعه عکس شما می‌توانید لندن را از قرن نوزدهم تا امروز توصیف کنید. ۵۰ اثر هنرمند از جمله آلوین لنگدان کوبورن، بیل براند، روت بلیز لوکزامبورگ، تیش مورتا و نیک تورپین در این اثر جمع آوری شده است. تصاویر شب‌های لندن از از ۱۱ می‌تا ۱۱ نوامبر در موزه لندن دایر است.

استاد ایرانی| در این مجموعه عکس شما می‌توانید لندن را از قرن نوزدهم تا امروز توصیف کنید. ۵۰ اثر هنرمند از جمله آلوین لنگدان کوبورن، بیل براند، روت بلیز لوکزامبورگ، تیش مورتا و نیک تورپین در این اثر جمع آوری شده است. تصاویر شب‌های لندن از از ۱۱ می‌تا ۱۱ نوامبر در موزه لندن دایر است. 

 

 

مرد شیر فروش در حال عبور از جاده(1937)

مرد شیر فروش در حال عبور از جاده(۱۹۳۷)

خوانندگانی که در هتلی مشغولی آواز خوانی هستند(2015)

خوانندگانی که در هتلی مشغولی آواز خوانی هستند(۲۰۱۵)

در میان یک شیشه تاریک و غبار گرفته (2016)

در میان یک شیشه تاریک و غبار گرفته (۲۰۱۶)

از سری شهرهای تاریک لندن (2015)

از سری شهرهای تاریک لندن (۲۰۱۵)

خیابان پیکادیلی در سال 1960

خیابان پیکادیلی در سال ۱۹۶۰

لندن: یک پروژه مدرن (1995)

لندن: یک پروژه مدرن (۱۹۹۵)

طرخ سینمایی در فضای باز، خیابان چوبی

طرخ سینمایی در فضای باز، خیابان چوبی

ماجرای سریالی جنوب غربی (2007-2010)

ماجرای سریالی جنوب غربی (۲۰۰۷-۲۰۱۰)

بورژوازی ها در خیابان قدیمی کمپتون (2014)

بورژوازی ها در خیابان قدیمی کمپتون (۲۰۱۴)

دکه ای در انتهای خیابان غربی (1962)

دکه ای در انتهای خیابان غربی (۱۹۶۲)

 

 

 

منبع: گاردین