استاد ایرانینیویورک‌تایمز از رنج بزرگ بنگلادشی‌هایی پرده برداشته است که به قیمت جان، پوشاک تولید می‌کنند. 

کارگران کارخانه در بنگلادش با دستمزد کم و تحت شرایط دشوار برای پوشیدن لباس در سراسر جهان تلاش می کنند.

با اینکه خیلی از افراد بازمانده از ریزش ساختمان رانا پالازا موفق به یافتن شغل شدند اما هنوز خیلی از افراد بیکار و سرگردانند.

با اینکه خیلی از افراد بازمانده از ریزش ساختمان رانا پالازا موفق به یافتن شغل شدند اما هنوز خیلی از افراد بیکار و سرگردانند.

مصموت ركا آكتر در 13 سالگی در رانا پلازا مشغول به كار بود. او در هنگام فاجعه بازوی خود را از دست داد و هنوز قادر به حركت نیست.شوهرش، محمد سعید اسلام نیز در فروپاشی صدمه دید. او سرگیجه دارد و قادر به انجام کاری نیست .

مصموت ركا آكتر در ۱۳ سالگی در رانا پلازا مشغول به كار بود. او در هنگام فاجعه بازوی خود را از دست داد و هنوز قادر به حركت نیست.شوهرش، محمد سعید اسلام نیز در فروپاشی صدمه دید. او سرگیجه دارد و قادر به انجام کاری نیست .

آلودگی ناشی از کارخانه ها همچنان بدتر می شود.

آلودگی ناشی از کارخانه ها همچنان بدتر می شود.

یکی از بازماندگان حادثه که 20 ساعت زیر آوار بود حالا در داروخانه کار می کند.

یکی از بازماندگان حادثه که ۲۰ ساعت زیر آوار بود حالا در داروخانه کار می کند.

آبهای الوده محله ساوار که باعث بیماریهای زیادی شده است.

آبهای الوده محله ساوار که باعث بیماریهای زیادی شده است.

پنهان کردن حیوانات خشک شده.

پنهان کردن حیوانات خشک شده.

بنگلادش بزرگترین صنعت دباغی دنیا را دارد.

بنگلادش بزرگترین صنعت دباغی دنیا را دارد.

آلودگی وحشتناک زمین های کشاورزی.

آلودگی وحشتناک زمین های کشاورزی.

یکی از بازماندگان فاجعه ریزش ساختمان پلازا.در این حادثه بیش از 1100 نفر جان خود را از دست دادند و 2000 نفر زخمی شدند.

یکی از بازماندگان فاجعه ریزش ساختمان پلازا.در این حادثه بیش از ۱۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۰۰۰ نفر زخمی شدند.

بنگلادش، بزرگترین صادرکننده لباس بعد از چین است.با پرداخت  پایین ترین دستمزد  در جهان، صرفه جویی در هزینه های تولیدکنندگان را انجام دهد. اغلب با نادیده گرفتن قوانین، موافقت نامه ها و استانداردها که از کارگران  و محیط زیست محافظت می کند قیمت ها را افزایش می دهد.

بنگلادش، بزرگترین صادرکننده لباس بعد از چین است.با پرداخت پایین ترین دستمزد در جهان، صرفه جویی در هزینه های تولیدکنندگان را انجام دهد. اغلب با نادیده گرفتن قوانین، موافقت نامه ها و استانداردها که از کارگران و محیط زیست محافظت می کند قیمت ها را افزایش می دهد.

کودکان کار در کارخانه ها.

کودکان کار در کارخانه ها.

او در حادثه ریزش ساختمان دست خود را از دست داده است.

او در حادثه ریزش ساختمان دست خود را از دست داده است.

بازماندگان از ان لحشات چنین توصیفی دارند،اول چراغها شکست و ژنراتورها افتاد و سپس همه چیز در تاریکی مطلق فرورفت.

بازماندگان از ان لحشات چنین توصیفی دارند،اول چراغها شکست و ژنراتورها افتاد و سپس همه چیز در تاریکی مطلق فرورفت.

خیلی از برندهای معروف دنیا در بنگلادش تولید می شوند.

خیلی از برندهای معروف دنیا در بنگلادش تولید می شوند.

این کارخانه دارای یک طبقه است وحداقل دستمزد را می پردازد. مدیر می گوید:

این کارخانه دارای یک طبقه است وحداقل دستمزد را می پردازد. مدیر می گوید: “ما نمی توانیم تمام قوانین را دنبال کنیم، دو مورد از آنها را دنبال می کنیم: ایمنی و دستمزد.

زنان برای وقت ناهار از کارخانه خارج می شوند.

زنان برای وقت ناهار از کارخانه خارج می شوند.