بازیکن آسیب دیده استقلال امروز به تهران منتقل شد.

پادوانی مدافع آبی های تهران که در بازی با فولاد آسیب دیده بود پس از انجام عمل جراحی و البته چند روز بستری شدن در اهواز امروز به تهران منتقل شد.

 

تصویری از انتقال پادوانی به تهران