جنابت از راه درست که با فطرت انسانی سازگار باشد برای سلامت انسان (هم جسماً و هم روحاً) لازم اســت. به علاوه همان فرقی که بین زنا و جماع هست بین اســتمناء و جماع هم هست. جنابت از بیراهه (خودارضایی یا اســتمناء، زنا، هم جنس بازی یا لواط) باعث از بین رفـــــتن سلامت روحی و نفسانی و جسمی می شود.
انزال منی که پس از ازدواج و از طریق ارتباط با همسر صورت می گیرد، دارای تفاوت هایی اســت که به صورت خلاصه به آن اشاره می شود:
۱. چون ارضا از طریق طبیعی صورت می گیرد به تدریج و پس از گذشت مدتی از ازدواج فاصله بین دفعات ارتباط بیشتر می شود و حالت حرص و اعتیادی که در اســتمنا وجود دارد اینجا دیده نمی شود. بنابراین با کاهش دفعات انزال در ازدواج عوارض جسمی در مقایسه با اســتمنا بسیار کمتر اســت.
۲. در ارتباط با همسر چون ارتباط عاطفی ایجاد می شود (از طریق ملاعبه و …) سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک به صورت متعادل تحریک گشته و اندام هایی که تحت تاثیر این سیستم ها هستند به صورت طبیعی فعالیتشان افزایش یا کاهش می یابند. (تندی ضربان قلب، تندی تنفس و …) اما در اســتمنا چون فرد از طریق خیالات و بدون وجود ارتباط عاطفی مستقیم خود را تحریک می کند. تحریک اعصاب فوق به صورت متعادل صورت نمی گیرد. و بنابراین فعالیت اعضای تحت تاثیر این اعصاب به صورت غیرطبیعی کاهش یا افزایش می یابد و خود باعث عوارض جسمی می گردد که فقط در اســتمنا دیده می شود. مانند لرزش اندام ها، عدم تمرکز حواس، کم شدن قدرت حافظه و …
۳. در ارتباط طبیعی و به خصوص اگر انزال منی از طریق مقاربت صورت گیرد کیسه های منوی به طور کامل تخلیه شده و ارضاء کامل صورت می گیرد. ولی در اســتمنا بستگی به شدت خیالات فرد تخلیه کیسه ها متفاوت اســت و در بعضی مواقع بزرگی بیش از حد پروستات، عدم تخلیه کامل کیسه های منی، سوزش ادرار و … بروز می دهد.
۴. از نظر روحی روانی نیز حالت احساس گناه، پشیمانی، افسردگی، اضطراب و … که پس از اســتمنا برای فرد رخ می دهد پس از مقاربت طبیعی برای فرد وجود ندارد بلکه بر خلاف آن حالت شادی و آرامش روحی ایجاد می شود.
۵. از نظر معنوی نیز بحث ارتکاب گناه و دوری از درگاه حضرت حق مطرح اســت که در اســتمنا وجود دارد ولی در ارتباط با مقاربت انسان حلال الهی را انجام داده اســت و باعث نزدیکی و قرب به درگاه خداســت.
۶. اســتمنا در واقع آمیزش با خود اســت لذا تحریک کننده و تحریک پذیر یک نفر اســت. همینطور ایجاد کننده شرائط اوج و لذت (گرم شدن، تصور لذت و…) توسط خود ارضا شونده فراهم می شود. در این جا تمام وجود فرد (در عین وحدت و یکپارچگی) باید دو پاره شود یکی ارضا شونده و دیگری تحریک کننده و ارضا کننده، هم گرم کننده و هم گرم شونده و هم نعوظ آور و هم نعوظ پذیر و این دو پاره شدن، بزرگترین آسیب را در سیستم بینایی و ذهنی (عدم تمرکز و…) و درنهایت به بخش روانی شخصیت ایجاد می کند.
۷. زمانی که بدن خود انسان تامین کننده نیاز جنسی خود قرار می گیرد در این صورت، این بدن همیشه در همراهی با او اســت. کم کم او را در یک حالت تحریک جنسی دائم قرار می دهد چون خودش از خودش لذت می برد و این نزدیکی فاصله و بدون واسطه وی را به سمت حالت تحریک دایم از خود قرار می دهد و تحریک پذیری سریع زود و دایم جدای از اثرات مخرب اجتماعی و اخلاقی فرد، موجب خرد شدن پیکر آدمی و پیری زودرس و شکستگی چهره می شود.
۸. در ازدواج چون انسان همیشه همسر خود را در اختیار دارد می تواند نیازهای جنسی خود را به موقع و از طریقی که دستگاه خلقت برایش فراهم کرده اســت، پاسخ گوید. عمل جنسی که در ازدواج صورت می گیرد صرفا قرار گرفـــــتن دو جسم مادی در کنار همدیگر نیست بلکه این عمل ظاهری؛ محبت به یکدیگر، ایثار و از خودگذشتگی در حق همدیگر و بسیاری از فواید روحی و روانی را در پی دارد که در این مجال طرح آن ممکن نیست ولی خود ارضایی یک انحراف جنسی اســت که عواقب بسیار وخیمی برای فرد به همراه دارد مانند اعتیاد و احساس گناه و افسردگی پس از هر بار خودارضایی، کاهش اعتماد به نفس، عدم تمرکز حواس، کاهش آستانه تحریک جنسی و زودانزالی و عدم لذت از زندگی زناشویی آینده و…
چنین عوارضی که به صورت مختصر به آنها اشاره کردیم در هیچ کدام از زن و شوهر که ازدواج کرده اند رخ نمی دهد.
در زمینه حرمت و گناه خودارضایی گفتنی اســت، این عمل یکى از راه‏هاى انحرافى در ارضاى میل جنسى اســت که نسل جوان را در معرض آسیب‏هاى جدى قرار مى‏دهد. این کار عادت بسیار زشت و زیان آوری اســت که می تواند اســتعداد و توانایی های فراوان یک جوان را به نابودی بکشاند و حال و آینده او را تباه کند.
اســتمنا و یا به عبارتی خود ارضایی، از نظر شرعی واخلاقی، حرام و گناه محسوب می شود. این عادت ناپسند به لحاظ اخلاقی، بعد معنوی انسان را به سختی می آزارد، روح او را تاریک می نماید، آزادی معنوی انسان را سلب می کند و در مسیر خود سازی و کمال، آدمی را با چالش جدی مواجه می کند. مطابق تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان، خود ارضایی نوعی اعتیاد و بیماری زشتی اســت که آثار و ضررهای فراوانی بر جسم و روان آدمی باقی می گذارد.
کسانی که گرفـــــتار این عمل شنیع شده اند، آن را گریزگاهی فرعی و عاجل برای خارج شدن از فشار جنسی و پاسخی برای لذت طلبی خود تصور می کنند، در صورتی که اگرتوجه نمایند، بدین وسیله گرفـــــتار آثار و تبعات زیان آوری می شوند که گاها قابل جبران نیست.
شهوت یکی از اموری اســت که با طبیعت انسان در آمیخته و در جای خود از نعمت های خداوند اســت، ولی اگر از حالت تعادل خارج و بر افروخته شود، ممکن اســت سرمایه های عظیم انسانی را به خاکستر تبدیل کند. این نیرو به طور قطع نیاز به ارضاء دارد، ولی با طریقهی که با نظام طبیعت و شریعت سازگار باشد.
خدای متعال که به حکمت بالغه اش این غریزه را در نهاد انسان گزارده ، تا نسل انسان باقی بماند، از روی رحمت و هدایت خود راه های آسان و معقول کنترل و ارضاء آن را پیش پای او قرار داده اســت و نسبت به بیراهه ها و انحراف از مسیر درست نیز، هشدارهای لازم را به انسان داده اســت ،راههایی که باید با شناخت و عمل به آنها، سلامت جسم و جان خویش را پاس بداریم و از خطر و پی آمد کارهایی همچون خود ارضایی و مانند آن برهانیم.
حرمت خودارضایی در آیات و روایات:
خداوند در سوره مؤمنون می فرماید یکی از ویژگی های انسان های مؤمن این اســت که در مسائل جنسی خودشان را از آلوده شدن به گناه حفظ می کنند و صرفا از طریق ازدواج غریزه جنسی خود را ارضا می کند سپس می فرماید هر کس از غیر مسیر ازدواج غریزه جنسی خودش را ارضا کند از تجاوز کاران اســت «الذین هم لفروجهم حافظون . الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین . فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون » و عمل اســتمنا مشمول آیه ۷ سوره مؤمنون می شود که می فرماید هر کسی غیر از این طریق را (جهت بهره گیری جنسی) طلب کند تجاوزگر اســت».
علاوه بر این در سخنان گهربار معصومین(ع) نیز از عمل اســتمنا به زشتی یاد شده و مورد نهی قرار گرفـــــته اســت که در اینجا به احادیثی از پیامبر(ص) و امام صادق(ع) اشاره می کنیم:
۱. امام صادق(ع): روز قیامت خداوند با شخص خودارضا گفت و گو نمى‏کند و از چشم خدا مى‏افتد. (میزان الحکمه، ح ۱۸۷۴۹)
۲. رسول خدا(ص): لعنت خدا و ملائکه خداوند و تمام بشر بر شخص خودارضا. (همان، ح ۱۸۷۴۸)
۳. رسول خدا(ص): کسى که خودارضایى مى‏کند، ملعون اســت. (همان، ح ۱۸۷۵۱)
۴. امام صادق(ع): خودارضایى گناه بزرگى اســت که خداوند در قرآن از آن نهى فرموده اســت. (همان، ح ۱۸۷۵۰)
۵. امام صادق(ع): براى کسى که خودارضایى کند در قیامت عذاب دردناکى در نظر گرفـــــته شده اســت. (همان، ح ۱۸۷۴۹)
گفتنى اســت؛ که حرمت اســتمنا تنها به خاطر آثار و زیان جسمانى آن نیست، بلکه حکمت‏هاى دیگرى نیز دارد که بر ما مخفى اســت. پاره‏اى از زیان‏هاى جسمانى، روانى و اجتماعى اســتمنا عبارتند از: ۱. خستگى و کوفتگى، ۲. عدم تمرکز حواس، ۳. ضعف حافظه، ۴. اســترس و اضطراب. ۵. حساسیت بیش از حد و زودرنجى، ۶. کمردرد، ۷. ریزش موها، ۸. ناتوانى جنسى زودرس در جوانى، ۹. بى‏خوابى یا بدخوابى و دردسرات مشابه. ۱۰. انزال زودرس و غیرارادى یا خروج منى به صورت قطره قطره، ۱۱. بى‏میل شدن به همسر و ازدواج، ناتوانى در ارتباط با جنس مخالف و همسر، احساس طرد شدن، دیر ازدواج کردن و لذت نبردن از زندگى مشترک. ر.ک: پرسش‏ها و پاسخ‏ها، شماره ۷، ص ۲۸۵.

لینک کوتاه این مطلب: https://www.imoz.ir/?p=3193

ممنون از این که این خبر را در بخش پزشکی و سلامت توما خواندید
بخش پزشکی مجله توما مطالب زیر رو هم به شما پیشنهاد میکند

نوشته تفاوت خودارضایی و عمل زناشویی چیست؟ فرق خودارضایی و زناشویی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.