جراحی پلاســتیک باور نکردنی بر روی صورت این خانوم (تصــویر)

 

به نقل توما دانشکده پزشکی دانشگاه قاضی آنتپ ترکیه صورت یک زن ۴۱ ســاله را که ســال ها پیش به دلیل سوختگی شدید از بین رفـــــته بود را  با طریقه نوین جراحی پلاســتیک، احیا کرد.در این طریقه جراحی که در نوع خود برای نخستین بار درجهان صورت می گیرد، از طریقه پیوند اعضا اســتفاده نشدو  تمامی اجزای پوست مورد اســتفاده در صورت این زن از پوست بدن خود او گرفـــــته شد.

 

1621974030 irannaz com جراحی پلاســتیک باور نکردنی بر روی صورت این خانوم (تصــویر)

 

پرفسور ” محمد موتاف” جراح مبتکر این طریقه در کنفرانس خبری خود پس از عمل جراحی موفق “ آسیه انگیز” زن ۴۱ ســاله ترکیه ای، اعلام کرد در این طریقه، از غضروف و اســتخوان خود بیمار با چارچوب سه بعدی اسکلتی و نیز از  رگهای ساعد او  با طریقه میکرو جراحی به صورت یک پوشش غشایی به صورت او پیوند زده شد . همچنین برای  چربی زیر پوست صورت این زن از بافت چربی زیر شکم او اســتفاده شده اســت.

 

1810090285 irannaz com جراحی پلاســتیک باور نکردنی بر روی صورت این خانوم (تصــویر)

 

وی افزود تمامی بافت های غضروفی و اســتخوانی مورد اســتفاده در این طریقه از اعضای بدن این زن برداشته شده اســت. در این طریقه حتی برای ابروهای این زن نیز از بافت های پوستی مودار او اســتفاده شده اســت.به نقل توما این زن ترکیه ای که ســال ها پیش به دلیل سوختگی صورت منزوی شده بود و بارها با مراجعه به جراحان پلاســتیک از نا ممکن بودن اســتفاده از طریقه پیوند اعضا نا امید شده بود، پس از این عمل جراحی اعلام کرد که دیگر می تواند با اعتماد به نفس در جامعه حضور پیدا کند.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 جراحی پلاســتیک باور نکردنی بر روی صورت این خانوم (تصــویر)

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت

نوشته جراحی پلاســتیک باور نکردنی بر روی صورت این خانوم (تصــویر) اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.