حرفهای این زن و مرد درمورد تغییر جنسیتشان

 

فکر می‌کردم شاید گفتگو برایشان راحت نباشد، شاید نخواهند از چیزی بگویند که آنقدر تابو اســت که هنوز هم خیلی‌ها حتی نامش را به سختی می‌گویند. فکر می‌کردم شاید نخواهند از «ترنس» بودن بگویند و روزهایی را مرور کنند که آنچه داشته‌اند ملال بوده و ملال و ملال. اما آنقدر دل پردردی داشتند که با خوشرویی دعوت به گفتگو را پذیرفـــــتند،

 

به کافه‌خبر آمدند و به سوال‌هایی جواب دادند که هر کدامشان یادآور لحظه‌لحظه زندگی‌شان بود. آمدند و از خودشان و دوستانشان گفتند. هرچه بیشتر می‌گفتند بیشتر می‌فهمیدیم آنقدر حرف‌های نگفته درباره‌شان وجود دارد که هرچه بگوییم باز هم حرف نزده‌ای باقی می‌ماند.گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، با دو ترنسکشوال اســت.

 

دو ترنسکشوال که چندین ســال از عمل جراحی هر کدامشان می‌گذرد. یکی‌شان از مرد بودن آزار می‌دیده و دیگری از زن بودن. حالا به خواســته‌شان رسیده‌اند. حالا از ملال و سختی روزهایی رها شده‌اند که روحشان با جسمشان تطابق نداشته و در پاسخ به سوال چندباره‌ام درباره این که از عمل تغییر جنسیت راضی هستید، تاکید می‌کنند راضی هستیم، با همه سختی‌هایش راضی هستیم.

 

نگار لطفعلی حالا مدیرعامل انجمن ملال جنسیتی ایـــران اســت و آرش هم کار و کاسبی خودش را دارد، می‌خواهد ازدواج کند و زندگی را آنطور که دنبالش بوده ادامه بدهد. البته آرش اسم واقعی‌اش نیست، اسم مستعاری اســت که در این گفت‌وگو به او داده‌ایم چون نخواســت مشخصاتش را بگوییم، تصــویرش را هم نخواســت منتشر شود «در و همسایه می‌بینند و دردسر می‌شود؛ خودتان که می‌دانید، جامعه ما هنوز ترنس‌ها را نمی‌پذیرد.»

 

خانوم لطفعلی‌، اجازه بدهید گفت‌وگو را با شما شروع کنیم؛ از زندگی شخصی‌تان. و بعد برسیم به انجمن.من ســال ۸۴ مجوز تغییر جنسیت گرفـــــتم و تا ســال ۸۷ صبر کردم که خانواده راضی شوند. حالا حدود ۹ ســال اســت که عمل تغییر جنسیت را انجام داده‌ام. خدا را شکر می‌کنم که خانواده‌ام این موضوع را درک کردند و در طول عمل‌های جراحی همراهی‌ام کردند چون همراهی و حمایت خانواده برای یک فرد ترنسکشوال از هر چیزی حیاتیتر اســت.

 

اگر به آن روزها برگردید، باز هم همین کار را می‌کنید؟
کاملا، از تصمیمی که گرفـــــته‌ام راضی‌ام.این که یک نفر احساس کند روحش با جسمش تطابق ندارد، مادرزادی و ذاتی اســت یا اکتسابی؟ عوامل اجتماعی هم باعثش می‌شوند؟فرضیه‌های زیادی درباره ترنسکشوال‌ها مطرح شده که هیچکدام از آنها ثابت نشده اما تقریبا همه با این موافقند که این موضوع مادرزادی اســت با این حال ممکن اســت اجتماع بعضی از این موارد را تشدید کند.

 

می‌بینیم که بعضی خانواده‌ها در بچگی این رفـــــتار را در فرد می‌بینند ولی به چشم بازی به آن نگاه می‌کنند و آن را تشدید می‌کنند، مثلا وقتی پسرشان رفـــــتارهای دخترانه از خودش نشان می‌دهد یا برتصــویر، در حالی که وقتی بزرگ شد آن را انکار می‌کنند. اینطور نیست که اگر خانواده این کار را نمی‌کرد، آن فرد ترنس نمی‌شد اما شاید در شدت آزردگی فرد نقش داشته باشد.

 

شما به عنوان فردی که خودتان این تجربه‌ را پشت سر گذاشته‌اید، حالا مدیرعامل انجمن حمایت از ترنسکشوال‌ها هستید. درباره این انجمن بگویید. چطور چنین انجمنی تاسیس شد؟ســال ۱۳۶۴ که خانوم ملک‌آرا از امام خمینی (ره) فتوای تغییر جنسیت را گرفـــــت و شرعی و مجاز بودن آن ثابت شد، ایشان شروع کرد به تاسیس یک انجمن که از این افراد حمایت شود.

 

بعد از ســال‌ها دوندگی در ســال ۱۳۸۶ ایشان موفق شد این انجمن را در وزارت کشور ثبت کند. البته ایشان عرق مادرانه داشت و هزینه‌ها را خودش متقبل می‌شد اما فعالیت‌ها خیلی رسمی و سازماندهی شده نبود، تا ســال ۱۳۹۱ که ایشان فوت کرد و سایر اعضای هیات مدیره تصمیم گرفـــــتند انجمن را منحل کنند، در آن زمان ما جمع شدیم و توانستیم وزارت بهداشت و وزارت کشور را قانع کنیم که از انحلال انجمن جلوگیری شود، بعد انتخابات انجمن برگزار شد و شروع به فعالیت کردیم.

 

چرا این همه تلاش کردید انجمن حفظ شود؟ تاثیری در وضعیت ترنس‌ها داشته؟
انجمن می‌تواند به این موضوع هویت بدهد، این که افراد بدانند یک سازمان شبه دولتی وجود دارد و در مواقع لازم می‌تواند اعلام وجود کند بسیار ضروری اســت چون واقعیت این اســت که ترنس در ایـــران هم هست و هم نیست.

 

هم هست و هم نیست؟
بله، به ما پروانه فعالیت می‌دهند اما می‌گویند چراغ‌خاموش فعالیت کنید. زمان یک رییس‌جمهور کمک مالی می‌کنند اما ما را انکار می‌کنند، زمان یک رییس‌جمهور دیگر از ما حرف می‌زنند اما کمک مالی را قطع می‌کنند! به همین دلیل باید سازمانی وجود داشته باشد که از حقوق این افراد دفاع کند و البته نیاز به افراد دلسوز دارد که از سختی‌ها خسته نشوند.

 

سوالی که درباره این انجمن مطرح می‌شود نام آن اســت؛ چرا «ملال جنسیتی»؟
کتابی هست در حیطه کاری روانتوما که در آمریکا هر ۱۰ ســال یک بار منتشر می‌شود. قبلا در این کتاب، ترنس در طبقه‌بندی اختلال جنسیتی وجود داشت که در انتشار بعدی، آن را از حالت بیماری روانی صرف درآورده‌اند و آن را به بیماری جنسی – روانی تغییر داده‌اند. همچنان بیماری بودن این موضوع سر جای خودش اســت اما آن را به آزردگی، ملال و ناراحتی بیش از حد تبدیل کرده‌اند.

 

چه می‌شود که یک نفر این ملال را احساس می‌کند؟
اختلال هویت جنسیتی، ملال جنسیتی، یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم، از سه چهار ســالگی که هویت جنسی افراد نقش می‌بندد قابل تشخیص اســت. حتی اگر تعاریف کلاسیک را کنار بگذاریم، امروزه گفته می‌شود این اختلال در هر سنی می‌تواند بروز کند؛ نوجوانی، جوانی، میانســالی و حتی کهنســالی. این مســاله بیشتر روحی و روانی اســت، از نظر جسمی، یک فرد ترنسکشوال باید کاملا مرد یا کاملا زن باشد و حتی هورمون‌ها هم درست عمل می‌کند،

 

اما از نظر روحی و روانی این افراد خودشان را کاملا متعلق به جنس مقابل می‌بینند، معتقدند در جسم اشتباهی قرار گرفـــــته‌اند و باید این روند را درست کنند. در قدیم می‌گفتند اگر این فرد ازدواج کند خوب می‌شود، بچه‌دار شود خوب می‌شود در حالی که این دردسر با این کارها حل نمی‌شود.

 

وقتی چنین ملالی را احساس کردند، باید چه کار کنند؟
قدم اول این اســت که به یک روانپزشک که با سکسولوژی و مسائل جنسی هم آشناســت و تخصص این موضوع را دارد مراجعه کنند. در اینجا لازم اســت یک دوره یک ســاله طی کنند که قطعی بودن خواســته‌شان تایید شود و برای پزشک مسلم شود که این خواســته مستمر و قطعی و اضطراری اســت و فرد بعد از عمل پشیمان نمی‌شود.

 

چون چیزی که می‌بینیم این اســت که افرادی هستند که یا تصور یا وانمود می‌کنند ترنس هستند در حالی که نیستند. این فیلترهای روانپزشکی و پزشکی قانونی باعث می‌شود افرادی که واقعا به عمل جراحی نیاز دارند این کار را انجام بدهند.

 

بعد از این که یک ســال تحت نظر روانپزشک بودند چه می‌شود؟
در شهرهای مختلف به دادگاه خانواده و در تهران به مجتمع امور حسبی مراجعه می‌کنند، درخواســت تغییر جنسیت می‌دهند، در نوبت قرار می‌گیرند و به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.

 

آنجا کمیسیونی تشکیل می‌شود که افراد متخصص، پرونده فرد را بررسی می‌کنند و در صورت تایید نهایی، برگه‌ای می‌دهند که او به دادگاه برگردد. دادگاه بر اساس نامه روانپزشک و نامه پزشکی قانونی و در نظر گرفـــــتن این که این کار از نظر فردی، خانوادگی و اجتماعی چقدر به مصلحت فرد متقاضی اســت، تصمیم می‌گیرد و رای صادر می‌کند. در صورت رای موافق، آن شخص به جراحان مراجعه می‌کند و تازه پروسه جراحی و درمان شروع می‌شود.

 

هزینه‌های عمل تغییر جنسیت تقریبا چقدر اســت؟ این هزینه‌ها را جایی تقبل می‌کند؟
قبلا این هزینه‌ها را جایی عهده‌دار نمی‌شد اما الان بعضی بیمارستان‌های دولتی با همان کیفیت بیمارستان خصوصی جراحی را انجام می‌دهند اما با مبالغ پایین. در بخش خصوصی قیمت‌ها پانزده تا بیست میلیون اســت اما در بخش دولتی تا دو میلیون تومان این جراحی‌ها انجام می‌شود.

 

اعضای انجمن شما فقط افراد ترنسکشوال هستند؟
همانطور که از اسم این انجمن پیداســت، یک سازمان مردم‌نهاد اســت که از خود افراد دردکشیده و اشخاص مرتبط با این موضوع تشکیل شده اســت. الان در انجمن سه دسته عضویت داریم، یک دسته اعضای پیوسته که اعضای ترنسکشوال هستند، گروه دوم اعضای وابسته هستند که متخصصان مرتبط با این موضوع هستند مثل جراح و پزشک و روانپزشک، گروه سوم هم اعضای افتخاری هستند که با عضویت می‌خواهند انجمن را حمایت کنند.

 

درواقع همه جامعه می‌توانند عضو افتخاری انجمن ما باشند و مخصوصا از هنرمندان و چهره‌های سرشناس دعوت می‌کنیم صدای اعضای این انجمن باشند. متاسفانه این مســاله اینقدر تابو اســت که حتی هنرمندان که می‌بینیم وارد فعالیت‌های مردمی شده‌اند، از ورود به این مســاله اجتناب می‌کنند در حالی که ما وجود داریم، کم هم نیستیم.

 

تعداد افراد ترنسکشوال در ایـــران مشخص اســت؟
آماری از این موضوع وجود ندارد، شاید بتوانیم یک آمار شبه رسمی بگوییم که پزشکی قانونی دارد و معتبر اســت اما آن هم فقط شامل افرادی می‌شود که رفـــــته‌اند اعلام وجود کرده‌اند وگرنه خیلی افرادی هستند که به دلایل مختلف مراجعه نمی‌کنند، دلایلی مانند این که می‌دانند دردسری دارند اما نمی‌دانند چیست.

 

چطور؟
گاهی تلفن دفتر انجمن زنگ می‌خورد و بارها خودم تلفن را جواب داده‌ام که افرادی حتی از نقاط دورافتاده تماس می‌گیرند و می‌گویند من دردسری دارم که فقط خودم می‌دانم و به خدای خودم می‌توانم بگویم. اما بعد که حرف می‌زنیم و درباره خودش توضیح می‌دهد می‌گویم نه اینطور نیست، افراد دیگری هم مثل تو هستند و به دیگران هم می‌توانی حرفـــــت را بگویی. تازه آنوقت می‌فهمد که باید به کجا مراجعه کند، و این که اصلا باید مراجعه کند یا نه.

 

گفتید پزشکی قانونی آماری دارد، این آمار را اعلام کرده؟
نه این آمار هیچوقت اعلام نمی‌شود. یک بار هم یکی از کارشناسان بهزیستی اســتان تهران به طور شفاهی گفته بود تا چند ســال پیش دوازده هزار پرونده ترنس داشتیم ولی وقتی قرار شد رسما اعلام کنند گفتند دو هزار پرونده ترنس داریم!

 

و انجمن شما چه تعداد عضو دارد؟
به نقل توما ورودی و خروجی به انجمن ما هم زیاد اســت. تعدادی از افراد روزانه مشاوره تلفنی می‌گیرند، تعدادی مراجعه حضوری دارند که نامه بگیرند و درباره مسیری که باید طی کنند مشاوره بگیرند و خیلی موارد دیگر. به طور کلی در دو سه ســال دو سه هزار ورودی و خروجی داشته‌ایم اما تعداد اعضای فعلی انجمن برای ما هم جزو آماری اســت که اعلام‌شدنی نیست.

 

چرا؟گفته‌اند نباید اعلام کنیم
سوال دیگری که مطرح می‌شود درباره واکنش‌های اجتماعی به ترنس‌هاســت. فکر می‌کنید چرا این موضوع اینقدر تابو اســت؟ چرا در اغلب افراد نگرش خوبی نسبت به این افراد وجود ندارد و گاهی برخوردهای نامناسبی انجام می‌شود؟

 

این موضوع به عوامل مختلفی برمی‌گردد. یکی از این عوامل این اســت که گاهی افراد ترنسکشوال، ناخواســته رفـــــتارهایی را از خودشان نشان می‌دهند که با عرف و فرهنگ جامعه سازگار نیست و در این صورت جامعه واکنش نشان می‌دهد. تا جایی که ممکن اســت باید از ایجاد حساسیت برای جامعه پرهیز کرد، درست اســت که فرد ترنسکشوال احساس می‌کند رفـــــتارش با جسمش منطبق نیست اما باید هنجارهای جامعه را هم در نظر بگیرد.

 

توصیه‌ای که من به این افراد دارم این اســت که صبور باشند، مراحل درمانی را طی کنند و برای رسیدن به خواســته‌شان همدلی خانواده و جامعه را به دست بیاورند نه این که آنها را مقابل خودشان قرار بدهند. مســاله اینجاســت که جامعه افرادی مثل ما را نمی‌بیند که صبورانه مراحل درمان را طی کرده‌ایم، جامعه افرادی را می‌بیند که با ظاهر غیرمتعارف در خیابان قدم می‌زنند،

 

با پوشش و ظاهر مردانه آرایش می‌کنند و رفـــــتارهایی نشان می‌دهند که ما هم با آنها موافق نیستیم. جامعه افرادی مثل آرش را که به دنبال یک زندگی ســالم اســت نمی‌بیند، چون همین حالا هم او می‌خواهد تصــویرش گرفـــــته نشود، چون از واکنش همسایه‌ها می‌ترسد و می‌داند که جامعه ممکن اســت او را با گذشته‌ای که داشته و با شرایط فعلی‌اش نپذیرد.

 

جامعه چطور باید با افراد ترنسکشوال چطور آشنا شود؟
موضوعی که خیلی اهمیت دارد این اســت که درباره ترنسکشوال‌ها فرهنگ‌سازی شود. وقتی در هیچ کجا هیچ نام و نشانی از ما نباشد چطور انتظار داریم که جامعه با ما آشنا باشد، دردها و خواســته‌های ما را بفهمد یا در ایجاد شغل و مهارت همکاری کند.

 

ما هیچ سهمی از صداوسیما به عنوان رسانه ملی نداریم در حالی که حیاتیترین ابزاری اســت که می‌تواند فرهنگ‌سازی کند. خیلی عجیب اســت که چرا حتی در برنامه‌ای مانند «ماه عسل» که به انواع موضوعات اجتماعی پرداخته می‌شود، در این همه ســال یکی از افراد ترنسکشوال را دعوت نکرده‌اند، در حالی که این افراد وجود دارند و نیاز اســت برای برخورد خانواده‌ها و جامعه فرهنگ‌سازی انجام شود.

 

وقتی خانواده و اجتماع با ترنس‌ها کاملا غریبه‌اند و آنها را نمی‌پذیرند، به جای این که یک دردسر قابل حل وجود داشته باشد، هزاران دردسر هم اضافه می‌شود؛ ما الان ترنس روسپی داریم، ترنس کارتن‌خواب داریم، ترنس معتاد داریم، همه اینها می‌شد فقط ترنس باشند و به این موارد کشیده نشوند، اما اگر از آنها به موقع حمایت می‌شد.

 

اگر بخواهید خواســته‌ای را از نهادهای مرتبط مثل وزارت بهداشت، بهزیستی و … مطرح کنید، حیاتیترین خواســته‌ها کدام اســت؟
در کنار لزوم فرهنگ‌سازی از طریق صداوسیما که به آن اشاره کردم، یکی از خواســته‌های ما وضع یکسری قوانین اســت که باعث شود کارها سلیقه‌ای انجام نشود، در حال حاضر به غیر از فتوایی که در این زمینه وجود دارد، تنها قانونی که داریم این اســت که مجلس صلاحیت تغییر جنسیت را در حیطه دادگاه خانواده گذاشته، ولی این که این مسیر چطور طی شود به طور دقیق مشخص نیست،

 

قاضی‌ها می‌توانند سلیقه‌ای با این موضوع برخورد کنند و رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد. در حال حاضر یک مراجعه‌کننده دارم که قاضی بدون این که او را به متخصص ارجاع دهد خودش حکم داده که این کار برای شما مجاز نیست. یا حتی برای شناسنامه گرفـــــتن و تعویض مدارک، نحوه همکاری قاضی‌ها متفاوت اســت. اســتانداردسازی و نظارت روی جراحی‌ها هم یکی از حیاتیترین مطالباتی اســت که داریم.

 

عمل تغییر جنسیت بسیار حساس اســت و خیلی حیاتی اســت که از چه کیفیتی برخوردار باشد تا آینده و زندگی شخص به خطر نیفتد. باید نظارت کنند که هر جراحی دست به انجام این کار نزند، بلکه یک تیم متشکل از جراحان با تخصص‌های مختلف، عمل تغییر جنسیت را انجام دهند.

 

یک ترنسکشوال حتما باید جراحی کند؟
اگر به معنی لغوی این کلمه دقت کنیم، می‌بینیم که «ترنسکشوال» یعنی گذر از جنسیت. بنابراین به نظر من افراد تازه بعد از این که جراحی کنند می‌شوند ترنسکشوال و قبل از آن همان اختلال یا ملال هویت جنسیتی را می‌شود درباره آنها گفت. با این حال، شاید هشتاد نسبت افراد زندگی‌‌شان را هرطور شده ادامه می‌دهند و فقط ۲۰ نسبت هستند که وارد پروسه جراحی می‌شوند.

 

این ۲۰ نسبت حتما باید عمل جراحی انجام دهند چون آزردگی‌شان از کالبدی که در آن هستند آنقدر زیاد اســت که اصلا برایشان قابل تحمل نیست.جناب جناب آرش، شما بگویید. چطور شد که احساس کردید باید تمام سختی‌هایی که عمل تغییر جنسیت دارد را بپذیرید و این کار را انجام دهید؟

 

من ســال ۱۳۷۸ مجوز تغییر جنسیت گرفـــــتم ولی به دلایل خانوادگی و اجتماعی مانند این که شاغل بودم و باید کار می‌کردم، نتوانستم این عمل را انجام بدهم، تا ســال ۱۳۹۳ که دیگر دیدم شرایط طوری اســت که امکان این جراحی مهیاســت و این کار را انجام دادم.

 

در طول این ســال‌ها، آن ملال جنسیتی را احساس می‌کردید؟
من خودم نام این احساس را ملال نمی‌گذارم، نه ملال و نه اختلال، من به این موضوع اسم «اختلاف فیزیکی» می‌دهم. در طول این ســال‌ها همیشه معتقد بودم اختلافی با مردان دیگر دارم که جراحی می‌کنم و این اختلاف‌ها برطرف می‌شود و مثل آنها می‌شوم. هرچه برایتان توضیح بدهم باز هم فهمیدنش سخت اســت، تا جای ما نباشید متوجه نمی‌شوید از چه سختی‌ای حرف می‌زنیم.

 

از طرف جامعه با چه واکنش‌هایی مواجه بودید؟
بارها پیش آمده بود که دوستان و همکارانم به من بگویند چرا اینطور راه می‌روی، چرا اینطور حرف می‌زنی و لباس می‌پوشی، در حالی که اینها دست خودم نبود، هرچه تلاش می‌کردم مثل بقیه باشم باز هم ناموفق بودم

 

برخورد خانواده چطور بود؟
خانواده من برخورد خوبی با این موضوع داشتند. البته من از ترس این که آنها با این موضوع مخالفت کنند، در جراحی‌های اول اصلا خانواده را در جریان قرار نداده بودم و به آنها نگفتم. اما وقتی کم‌کم تغییرات ایجاد می‌شد، موضوع را با آنها مطرح کردم.

 

جالب بود که آنها برخورد خیلی خوبی با این موضوع داشتند و گفتند چرا به ما نگفتی که در طول مراحل سخت جراحی کنارت باشیم. گفتند چرا زندگی‌ات را تباه کردی و گذاشتی این همه ســال عذاب بکشی. اگر می‌دانستم برخورد خانواده با این موضوع اینطور اســت، از اول دردسرم را به آنها می‌گفتم.

 

بعد از عمل، پیش آمده که احساس کنید پشیمانید؟
اصلا.اصلا؟پشیمان هستم اما نه از این که چرا عمل تغییر جنسیت را انجام دادم بلکه پشیمانم که چرا دیر این کار را انجام دادم. من این کار را باید بیست ســال پیش انجام می‌دادم، پشیمانم که چرا دیر اقدام کردم. حالا بیشتر از چهل ســال دارم و تازه می‌خواهم زندگی تشکیل بدهم و ازدواج کنم. ســال‌های زیادی را از دست داده‌ام و بابت آن ســال‌ها ناراحتم.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 حرفهای این زن و مرد درمورد تغییر جنسیتشان

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت

نوشته حرفهای این زن و مرد درمورد تغییر جنسیتشان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.