1307367 805 حمایت جانانه‌ی امارات از عربستان

خبرگزاری مهر: انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: پیام های دیپلماتیک قطر ناشی از سردرگمی اســت.

وی افزود: انکار خسارت هایی که سیاســت های قطر به بحرین، عربستان و دیگر کشورهای عربی وارد کرده اســت، عجیب به نظر می آید، توطئه هایی چیده شده و خون هایی ریخته شد که نمی توان آن را نادیده گرفـــــت.

قرقاش ادامه داد: بعد از کارنامه سیاه و توطئه آمیز، از مظلومیت مورد ادعا می شنویم، این در حقیقت واکنش های دیر هنگام به سیاســت های گستاخانه و زیان بار اســت که راه حل آن تغییر رویکرد اســت.

این مقام اماراتی اظهار داشت که کسی که توهم پیروزی های رسانه و قدرت ثروت، برای نادیده گرفـــــتن همسایه را دارد، متوهم اســت و کسی که تصور می کند در کنار دشمنی با عربستان و ملک سلمان جایی در خلیج فارس دارد، توهم دارد.

قرقاش در ادامه نوشت: برغم سوابق گذشته و دشواری راه حل، هنوز حل دردسر ممکن اســت و چاره آن در فعالیت جمعی و شفاف و صداقت در عمل، تغییر رویکرد در قبال تحریک، افراطی گری و تروریسم اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته حمایت جانانه‌ی امارات از عربستان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.