انتخابات ریاست جمهوری روسیه امروز در این کشور و در کشورهای دیگر به طور همزمان آغاز شده است. در سفارت روسیه در ایران نیز صندوق‌های رای برای حضور روس‌های مقیم تهران قرار داده شده است تا آنها نیز در انتخاب رئیس جمهور خود سهیم باشند.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه در تهران