تیم ملی بسکتبال کشورمان در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی یک پله سقوط کرد.

جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی بسکتبال اعلام شد.

 تیم ملی بسکتبال کشورمان با یک پله سقوط در رده ۲۳ دنیا قرار گرفت.

در این رده بندی آمریکا، اسپانیا و صربستان در رده های اول تا سوم قرار دارند.

رنکینگ جهانی بسکتبال اعلام شد