جمعی از جوانان مشهدی با حضور در یکی از خیابان های مشهد خوشحالی خود را از شکست داعش اعلام کردند.

جمعی از جوانان مشهدی سه شنبه شب به صورت خودجوش با حضور در برخی خیابان های این شهر به توزیع شیرینی در بین مردم به مناسبت نابودی داعش پرداختند.

این جوانان با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود(حاج قاسم متشکریم) و (وعده الهی محقق شد) خوشحالی خود را نشان دادند.

 

شادی جوانان مشهدی از پایان داعش +عکس