مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران طی حکمی از سوی معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش استاد ایرانی؛ رضا جلالی طی حکمی از سوی ابراهیم شیخ، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، به عنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد. 

رضا جلالی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه و جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس است.

 

رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد

 

 رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد

 

 رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد

 

 رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد

 

رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد 

 

 رضا جلالی بعنوان مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب شد