در این ویدئو کچل‌های سرطلایی فوتبال اروپا که دوران طلایی داشتند را مشاهده می‌کنید.