به گزارش پایگاه خبری وزارت راه از میان ۶۵ هزار کامیون فرسوده موجود در کشور تنها ۳۰۰۰ کامیون نوسازی شده است و مالکان سایر کامیون ها تمایلی به نوسازی کامیون های فرسوده خود ندارند. با این حال اگر سن کامیون های فرسوده را ۳۵ سال در نظر بگیریم ۱۲۷ هزار کامیون فرسوده خواهیم داشت که در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۶۰ لیتر گازوییل مصرف می کنند.

داوود کشاورزیان معاون وزیر راه معتقد است قیمت پایین گازوییل باعث شده است مالکان کامیون های فرسوده تمایلی به طرح نوسازی کامیون های فرسوده نشان ندهند و بر اساس آمارها سالیانه کمتر از ۳۰۰۰ کامیون در کشور نوسازی می شود. قیمت میانگین کامیون نو بین ۴۲۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که ۳۰۰ تا ۳۲۰ میلیون تومان وام با سود ۹ درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

توضیح نشریه :

در باب نوسازی کامیون های فرسوده مطالب متعددی به نگارش در آمده است که اینجا می توانید ببینید.

کامیون کمپرسی مان هاوبر
کامیون کمپرسی مان هاوبر


نوسازی کامیون های فرسوده


مطالب پیشنهادیراننده کامیون ایرانی

زمستان تا ساعاتی دیگر تسلیم بهار خواهد شد و این رسم طبیعت است. سالی که …