بارش برف امروز در فرودگاه مهرآباد تهران یک اتفاق نادر را رقم زده است.

یک اتفاق نادر در فرودگاه مهرآباد +عکس

 بارش برف در تهران باعث Tail Heavy (سنگین شدن دم) فوکر ۱۰۰ هما شده که در نتیجه با بر هم خوردن توازن وزنی هواپیما،دماغه آن بلند شده است.

یک اتفاق نادر در فرودگاه مهرآباد +عکس